Forma za online aplikacije je trenutno u fazi izrade.

Samoinicijativne prijave šaljite na email "posao@fis.ba"