Menadžment

Zoran Maros
Zoran Maros
direktor
Danijel Jerković
Danijel Jerković
zamjenik direktora
Marijana Čuić
Marijana Čuić
Služba zajedničkih poslova, direktorica
Igor Radoš
Igor Radoš
Prodaja, direktor
Manuela Sadibašić
Manuela Sadibašić
Područje financija i informatike, direktorica
Josip Marković
Josip Marković
Divizija prehrana, direktor
Lucija Mišković
Lucija Mišković
Divizija kućne potrepštine, direktorica
Ivan Čuić
Ivan Čuić
Divizija gradnja, direktor
Mladen Gržić
Mladen Gržić
Divizija Ambyenta, direktor
Josip Babić
Josip Babić
Divizija ugostiteljstvo, direktor
Zlatko Kvasina
Zlatko Kvasina
FIS Šped, direktor
Bojan Palavra
Bojan Palavra
Masiva, direktor
Fuad Telalović
Fuad Telalović
Pločasti namještaj, direktor